Үнэ тариф

Үндсэн үйчилгээний тариф

Үйлчилгээний төрөлХэмжих нэгжҮнэ

Fronter

Цогц нүүлгэлт1 машин150.000 ₮
Энгийн нүүлгэлт1 машин110.000 ₮

Migthy

Цогц нүүлгэлт1 машин290.000 ₮
Энгийн нүүлгэлт1 машин220.000 ₮

 

Нэмэлт үйлчилгээний тариф

НэрСалгалтУгсралт
Шкаф 4-5 хаалгатай20.000 ₮20.000 ₮
Шкаф 2-3 хаалгатай15.000 ₮15.000 ₮
Ор (2 хүнийх)15.000 ₮15.000 ₮
Хөргөгч (2 хаалгатай)10.000 ₮10.000 ₮
Стенк20.000 ₮20.000 ₮

 

Давхрын нэмэгдэл

Нэг давхрын 10.000 ₮ -өөр тооцно.