Энгийн нүүлгэлт

Энгийн нүүлгэлт гэдэг нь үйлчлүүлэгч таны боож, баглаж, савласан ачаа барааг манай компанийн ажилчид зориулалтын нүүлгэлт машинаар зөөж нүүлгэх үйлчилгээ юм.